เขียว เหลือง แดง อาการ 3 ระดับของผู้ป่วยโควิด-19

การประเมินอาการความรุนแรงของผู้ป่วยยืนยันว่าติดโควิด-19 ก่อนจะทำการรักษา แบ่งได้ 3 ระดับ

ระดับอาการสีเขียว คือ อาการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เริ่มติดโควิด-19 มีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดปกติ หรือไม่มีอาการ

– ไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป
– ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
– ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่น
– ถ่ายเหลว
– ไม่มีอาการหายใจเร็ว
– ไม่มีอาการหายใจเหนื่อย
– ไม่มีอาการหายใจลำบาก
– ไม่มีปอดอักเสบ
– ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญ


ระดับอาการสีเหลือง คือ ผู้ป่วยโควิด-19 เริ่มมีอาการ มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือโรคร่วมสำคัญข้อใดข้อหนึ่ง
– แน่นหน้าอก
– หายใจไม่สะดวกขณะทำกิจกรรม
– หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก เวลาไอแล้วเหนื่อย
– อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ
– ปอดอักเสบ
– ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ร่วมกับอาการหน้ามืด วิงเวียน

ระดับอาการสีแดง คือ ผู้ป่วยโควิดอาการหนัก
– หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา
– แน่นหน้าอกตลอดเวลา หายใจแล้วเจ็บหน้าอก
– ซึม เรียกไม่รู้สึกตัว หรือตอบสนองช้า
– ปอดบวมที่มี hypoxic (risting O2 saturation <96%) หรือมีภาวะลดลงของออกซิเจน SpO2
มากกว่าหรือเท่ากับ 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกขณะออกแรง หรือภาพรังสีทรวงอกมี progression ของ pulmonary infiltrates