โควิด-19 รอบสัปดาห์

โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า ในหลายประเทศแถบยุโรปและเอเชียเป็นช่วงขาลงเช่นเดียวกับไทย โดยสัปดาห์ที่…

กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ ระบุว่า ข้อมูลของสัปดาห์ที่ 43 ปี 2565 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,551 คน เฉลี่ยวันละ 364 คน รวมสะสมตั้งแต่ต้นปี 2,469,013 คน หายป่วยสะสม 2,469,013 ราย(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)ขณะที่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 33 คน เฉลี่ยวันละ 4 คน รวมสะสม 11,257 คน (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)  มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 320 คน และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 164 คน 

ส่วนจำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ วันที่ ฉีดวัคซีนสะสม 142,897,489 โดส เฉลี่ยวันละ 5,931 โดส แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,041,151 โดส คิดเป็น 82.01% เข็มที่ 2 จำนวน 53,533,332โดส คิดเป็น 76.96% และตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป จำนวน 32,323,006 โดส

ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า ในหลายประเทศแถบยุโรปและเอเชียเป็นช่วงขาลงเช่นเดียวกับไทย โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา (23-29 ตุลาคม 2565) มีผู้ป่วยรายใหม่ 2,551 ราย เฉลี่ยวันละ 364 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 320 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 164 ราย และผู้เสียชีวิต 33 ราย เฉลี่ยวันละ 4 ราย โดยผู้เสียชีวิต 97% เป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในจำนวนนี้ยังไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบ/ไม่ได้รับเข็มกระตุ้นถึง 76% ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อยังมาจากกิจกรรมการรวมกลุ่มคนและไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรคยังติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวนี้ พร้อมทั้งเฝ้าระวังสัญญาณการแพร่ระบาด ทั้งในสถานพยาบาล การระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน กลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง และการตรวจหาสายพันธุ์กลายพันธุ์ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ การติดเชื้อในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิคอน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 ตุลาคม 2565 พบว่า กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี ติดเชื้อถึง 121,388 ราย ปอดอักเสบ 1,422 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 382 ราย และเสียชีวิต 69 ราย นอกจากจะติดเชื้อสูงกว่าเด็กช่วงวัยอื่น ยังมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าถึง 3 เท่าด้วย