โควิดวันนี้ (19 ก.ย.) ป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ.

September 19, 2022

ศบค. รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ รักษาตัวใน รพ. 242 ราย เสียชีวิต 11 ราย ปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 650 ราย ผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 328 ราย วันที่ 19 กันยายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 242 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 242 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,450,194 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 1,105 ราย หายป่วยสะสม 2,464,146 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) […]

Readmore

กระจาย “ยารักษาโควิด-19″ทั่วประเทศ

September 18, 2022

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย มีการจัดหาและกระจาย “ยารักษาโควิด-19” ไปทั่วประเทศอย่างเพียงพอ ฟาวิพิราเวียร์ 6.8 ล้านเม็ด และโมลนูพิราเวียร์ 6.6 ล้านเม็ด … เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดหายารักษาโรคโควิด-19 หรือ “ยารักษาโควิด-19” จำนวน 4 รายการ คือ ฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ เรมเดซิเวียร์ และแพกซ์โลวิด ซึ่งเป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือคัดเลือกยาคุณภาพจากต่างประเทศ และนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม ยืนยันว่ามีการจัดหา และกระจายยาฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ และเรมเดซิเวียร์ ไปยังทุกจังหวัดอย่างเพียงพอ โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนยาให้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนทั่วประเทศ เป็นยาฟาวิพิราเวียร์ 265.5 ล้านเม็ด ยาโมลนูพิราเวียร์ 12 ล้านเม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ 375,210 ขวด นายแพทย์ธงชัย กล่าวต่อว่า ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 สิงหาคม […]

Readmore

5 ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

September 18, 2022

งดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อน – หลังฉีดวัคซีน; ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร และสามารถรับประทานยาประจำตัวได้. พบแพทย์ประจำตัว กรณีมีโรคประจำตัวที่อาการ … เตรียมความพร้อมร่างกาย นอนหลับให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ ไม่มีไข้ หรืออาการใด ๆ งดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อน – หลังฉีดวัคซีน ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร และสามารถรับประทานยาประจำตัวได้ พบแพทย์ประจำตัวกรณีมีโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เตรียมบัตรประชาชนตามวัน – เวลา ที่นัด สวมแมสก์ ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด การแต่งกายใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนแขนข้างที่ไม่ถนัดงดใช้ หรือเกร็งแขนข้างที่ฉีด

Readmore

รายงาน โควิดวันนี้ (18 ก.ย.)

September 18, 2022

ศบค.รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ รักษาตัวใน รพ. ลดลงเหลือ 477 ราย หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 1,170 ราย เสียชีวิต 12 ราย เสียชีวิตสะสม 10,931 วันที่ 18 กันยายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 477 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 477 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,449,952 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) วันนี้มีหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 1,170 ราย หายป่วยสะสม 2,463,041 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษาตว […]

Readmore

รายงาน โควิดวันนี้ (17 ก.ย.) – ข่าวสาร Covid19

September 17, 2022

ศบค.รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ รักษาตัวใน รพ. ลดลงเหลือ 764 ราย หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 969 ราย เสียชีวิต 14 ราย.. วันที่ 17 กันยายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 764 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 764 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,449,475 ราย วันนี้มีหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 969 ราย หายป่วยสะสม 2,461,871 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษาตว 9,928 ราย เสียชีวิต 14 ราย เสียชีวิตสะสม 10,919 […]

Readmore

รายงานสถานการผู้ป่วยโควิด 19

September 15, 2022

ยอด ‘โควิด-19’ วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 13 ราย ขณะที่มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,125 ราย กำลังรักษา 10,409 ราย… สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 15 กันยายน 2565 มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้ 1,125 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,125 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,447,874 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,024 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,459,815 ราย กำลังรักษา 10,409 ราย เสียชีวิต 13 […]

Readmore

ยอดโควิด-19 วันนี้ (14 ก.ย.2565) 

September 14, 2022

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 14 ก.ย.2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,321 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วย … สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 14 ก.ย.2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,321 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 4,670,184 ราย ยอดผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK) ระหว่างวันที่ 4-10 ก.ย.2565 จำนวน 107,503 ราย สะสม 7,940,017 ราย โดย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 14 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค.2565 มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,880 ราย ขณะที่ ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 32,578 ราย นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 10,321 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 1,251 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 จำนวน 2,458,791 ราย สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึง 14 ก.ย.2565 พบจำนวน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 1,321 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ (ม.ค.2565) มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 2,446,749 ราย

Readmore

สถานการโควิด 19 วันที่13/9/65

September 13, 2022

ยอดโควิด-19 วันนี้ (13 ก.ย.2565) พบติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 619 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 10 ราย สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไทยนั้นยังคงต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 13 ก.ย.2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 619 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 4,668,863 ราย ยอดผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK) ระหว่างวันที่ 4-10 ก.ย.2565 จำนวน 107,503 ราย สะสม 7,940,017 ราย โดย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 10 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค.2565 มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,866 ราย ขณะที่ ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 32,564 ราย นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 10,265 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 1,827 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 จำนวน 2,457,540 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึง 13 ก.ย.2565 พบจำนวน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 619 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ (ม.ค.2565) มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 2,445,428 ราย

Readmore

รายงานยอดติดเชื้อโควิด-19 วันที่12/9/65

September 12, 2022

ยอดโควิด-19 วันนี้ (12 ส.ค.2565) พบติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 2,455 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 33 ราย สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไทยนั้นยังคงต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 12 สิงหาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,455 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 4,616,512 ราย ยอดผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK) ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค.2565 จำนวน 235,753 ราย สะสม 7,105,849 ราย โดย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 33 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค.2565 มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,065 ราย ขณะที่ ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 31,763 ราย นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 21,584 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,142  ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 จำนวน 2,394,671 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 920 ราย ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ […]

Readmore

ข่าวสาร Covid19 วันที่11/9/65

September 11, 2022

ยอดโควิด-19 วันนี้ (11 ก.ย.2565) พบติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 1,093 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 19 ราย สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไทยนั้นยังคงต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 11 ก.ย.2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,093 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 4,667,546 ราย ยอดผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK) ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 3 ก.ย.2565 จำนวน 131,139 ราย สะสม 7,832,514 ราย โดย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 19  ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค.2565 มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,841 ราย ขณะที่ ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 32,539 ราย นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 12,766 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,101 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 จำนวน 2,453,747 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 681 ราย ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 […]

Readmore