Tag: COVID-19

สถานการณ์โควิดวันนี้พุ่งต่อเนื่องติดเชื้อ 1,335 ราย

พุ่งทะลุพันราย! ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 1,335 ราย พบในประเทศถึง 1,326 ราย กำลังรักษา 7,491 ราย วันนี้ (14 เม.ย.) เวลา 11.40 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์…

ยาต้าน COVID-19 ชนิดรับประทาน

ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่องสำหรับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้นักวิจัยเดินหน้าค้นคว้าและพัฒนายาต้านโคโรนาไวรัสเพื่อเร่งป้องกันกับการคิดค้นยาชนิดแบบรับประทานที่สามารถต่อต้านไวรัสได้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเบื้องต้นในห้องทดลองเท่านั้น ยาต้านไวรัสโควิด-19 ของไฟเซอร์ ภายใต้ชื่อ PF-07321332 เป็นยาต้านไวรัสในรูปแบบ protease inhibitor หรือตัวยับยั้งเอ็นไซม์โพรทีส ที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนขึ้นภายในเซลล์ ซึ่งเป็นรูปแบบยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยเอชไอวีและโรคตับอักเสบซี โดยสามารถใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสตัวอื่นได้ ณ ปัจจุบัน ยาต้านไวรัสเรมเดสซิเวียร์ ของบริษัท Gilead Sciences เป็นยาชนิดเดียวที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ…