ยาต้านไวรัส-covid-19

ยาต้านไวรัส COVID – 19

December 17, 2020

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ทั่วโลกกำลังคิดค้นและผลิตยาที่ช่วยต้านไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะ แม้ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยาตัวใดที่ใช้รักษาได้โดยตรง แต่หลายประเทศได้ทดลองนำยารักษาโรคอื่นที่มีความใกล้เคียงกันมาใช้รักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 กันอยู่ “กรณียาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 เดิมมียาฟาวิพิราเวียร์ อยู่ในประเทศไทยประมาณ 5,000 เม็ด ภายหลังประเทศจีนได้บริจาคเพิ่มมาอีก 2,000 เม็ด และประเทศไทยเองได้ทำการสั่งซื้อเข้ามาอีกประมาณ 40,000 เม็ด เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า จากสถิติผู้ป่วยภายในประเทศจีนมีจำนวนร้อยละ 80 เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเบา ร้อยละ 20 คือผู้ป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล และอีกร้อยละ 5 เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก คณะกรรมการที่ดูแลการรักษาก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ยาในการรักษาที่ไม่ใช่เพียงการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เท่านั้น แต่มีการใช้ยาอย่างอื่นร่วมด้วย ซึ่งขณะนี้ทางทีมคณะทำงานกำลังทำผังการดำเนินการอยู่ ยาที่ได้มาจำนวน 50,000 เม็ด เป็นการกระจายไปใช้ตามความเสี่ยงตามแต่ละพื้นที่ จากข้อมูลในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยจำนวน 30 ราย อยู่ในการรักษาของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยาก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็สามารถหมุนเวียนไปใช้ตามพื้นที่ต่างๆได้เช่นกัน อย่างเช่นกรณีของหน้ากากอนามัย ทางกรมการแพทย์เองก็ไม่ได้มีมาก แต่เราใช้มาตรการในการปรับทรัพยากรเพื่อใช้ร่วมกัน” นพ.ณรงค์ กล่าว นอกจากนี้ นพ.ณรงค์กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับยาตัวนี้มาจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น โดยมีข่าวดีว่าประเทศจีนมีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคลดลง จีนเองก็จะมีทรัพยากรมากขึ้น […]

Readmore