เปิดไทม์ไลน์สถานที่เสี่ยงในกรุงเทพ

April 20, 2021

กทม.พบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่ม 347 คน พร้อมเปิดไทม์ไลน์สถานที่เสี่ยงในช่วงวันที่ 4-14 เม.ย. ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง ตลาดนัด ฟิตเนส กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย.2564 เวลา 20.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ในกรุงเทพฯ 347 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,498 คน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร เปิดไทม์ไลน์สถานที่เสี่ยง COVID-19 ระหว่างวันที่ 4-14 เม.ย.2564 ดังนี้ ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10 ขอให้ประชาชนคุมงวดสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ สแกนไทยชนะ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

Readmore