Tag: ยาต้านไวรัส

องค์การอนามัยโลกรับรองอนุมัติใช้วัคซีนของซิโนแวคเลื่อนออกไป

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนแวค ไบโอเทค เพื่อประกอบการพิจารณารับรองวัคซีน ท่ามกลางความกดดันจากนานาชาติที่ต้องการวัคซีนโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประเทศยากจน คาดว่าการตัดสินใจรับรองอนุมัติใช้วัคซีนของซิโนแวคจะเลื่อนออกไปถึงเดือน มิ.ย. นี้ ขณะที่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้ขอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการฉีดวัคซีน รวมทั้งยังขอข้อมูลด้านการกระบวนการผลิตของซิโนแวค เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ รายชื่อวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติใช้ฉุกเฉินนั้น เป็นการเตรียมให้กับโครงการโคแวกซ์ …

ยาต้าน COVID-19 ชนิดรับประทาน

ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่องสำหรับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้นักวิจัยเดินหน้าค้นคว้าและพัฒนายาต้านโคโรนาไวรัสเพื่อเร่งป้องกันกับการคิดค้นยาชนิดแบบรับประทานที่สามารถต่อต้านไวรัสได้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเบื้องต้นในห้องทดลองเท่านั้น ยาต้านไวรัสโควิด-19 ของไฟเซอร์ ภายใต้ชื่อ PF-07321332 เป็นยาต้านไวรัสในรูปแบบ protease inhibitor หรือตัวยับยั้งเอ็นไซม์โพรทีส ที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนขึ้นภายในเซลล์ ซึ่งเป็นรูปแบบยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยเอชไอวีและโรคตับอักเสบซี โดยสามารถใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสตัวอื่นได้ ณ ปัจจุบัน ยาต้านไวรัสเรมเดสซิเวียร์ ของบริษัท Gilead Sciences เป็นยาชนิดเดียวที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ…

ยาต้านไวรัส COVID – 19

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ทั่วโลกกำลังคิดค้นและผลิตยาที่ช่วยต้านไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะ แม้ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยาตัวใดที่ใช้รักษาได้โดยตรง แต่หลายประเทศได้ทดลองนำยารักษาโรคอื่นที่มีความใกล้เคียงกันมาใช้รักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 กันอยู่ “กรณียาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 เดิมมียาฟาวิพิราเวียร์ อยู่ในประเทศไทยประมาณ 5,000 เม็ด ภายหลังประเทศจีนได้บริจาคเพิ่มมาอีก 2,000 เม็ด และประเทศไทยเองได้ทำการสั่งซื้อเข้ามาอีกประมาณ 40,000…