แม่ตั้งครรภ์ "ติดโควิด-19" แพร่เชื้อสู่ลูกได้หรือไม่

ไขข้อสงสัย แม่ตั้งครรภ์ “ติดโควิด-19” แพร่เชื้อสู่ลูกได้หรือไม่?

August 24, 2022

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา ไบโอเทค โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana เกี่ยวกับ การแพร่ไวรัสโรคโควิด-19 จากแม่สู่ลูก ระบุว่า งานวิจัยชิ้นหนึ่งจากทีมวิจัยของ Cornell University ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Pediatric Research ต้องการตอบคำถามสำคัญที่ว่า คุณแม่ที่ติดโควิดในขณะที่ตั้งครรภ์มีโอกาสส่งผ่านไวรัสไปหาลูกในครรภ์ได้หรือไม่ ทีมวิจัยได้เก็บตัวอย่างจากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วเกิดติดเชื้อมีอาการโควิด และ รักษาจนหายดี หลังจากนั้นเป็นเวลากว่า 10 สัปดาห์ที่คุณแม่แต่ละท่านคลอดลูกน้อยออกมา ทีมวิจัยได้ทำการตรวจทารกตั้งแต่แรกคลอดโดยการทำ RT-PCR จาก swab จมูก และ ตรวจหาไวรัสจากอุจจาระของเด็กน้อยทุกคน ผลการศึกษาพบว่าทีมวิจัยไม่สามารถตรวจพบไวรัสจากตัวอย่างจากจมูกของเด็กน้อยทุกคน แต่ ในจำนวนคุณแม่ 14 คนที่อยู่ในการศึกษานี้มีถึง 11 คน ที่สามารถส่งไวรัสไปให้ทารกของตัวเองได้ และ ไวรัสสามารถอยู่ในลำไส้ของเด็กน้อยไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์หลังคุณแม่ติดเชื้อ ทีมวิจัยสามารถตรวจพบได้ทั้ง RNA ของไวรัส และโปรตีนหนามสไปค์ของตัวอย่างอุจจาระของเด็กน้อยตั้งแต่แรกคลอด และตรวจพบต่อเนื่องต่อไปอีกหลายวัน การศึกษายังไม่ได้ทำการวิจัยว่าไวรัสในตัวอย่างนั้นเป็นไวรัสที่ยัง active สามารถเพาะเชื้อได้หรือไม่ แต่ผลการศึกษานี้ชัดว่าไวรัสในลำไส้และส่งผ่านมายังอุจจาระของเด็กทารกรับมาจากแม่ และมีความเป็นไปได้สูงที่ผ่านทางรก เด็กน้อยทุกคนมีสุขภาพดีมีเพียงหนึ่งคนที่เสียชีวิตแต่เกิดจากความผิดปกติของแม่ไม่ใช่เกิดจากโควิด-19 […]

Readmore