Tag: ฉีดวัคซีนโควิด

เช็กก่อนฉีด! การเว้นระยะกับการฉีดวัคซีนโควิด

เช็กก่อนฉีด! สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อยากทราบว่าต้องเว้นระยะกับการฉีดวัคซีนโควิดมากน้อยแค่ไหน? กระทรวงสาธารณสุขมีคำตอบแล้ว  วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขตอบข้อสงสัยประชาชน กรณีการเว้นระยะห่างการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิดแต่ละยี่ห้อ โดยสรุปเป็นแนวทางการให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิดกับประชาชน ดังนี้ ถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีดซิโนแวก (เริ่มเข็ม 1 และเข็ม…