เฝ้าระวัง คาวาซากิ ในเด็กป่วยโควิด-19

เฝ้าระวัง คาวาซากิ ในเด็กป่วยโควิด-19

ช่วงเดือนที่ผ่านมามีรายงานการระบาดของโรคคล้ายกลุ่มโรคคาวาซากิในเด็กที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศแถบอเมริกาและยุโรป องค์การอนามัยโลกจึงมีการประกาศเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังและได้ให้คำนิยามของกลุ่มอาการนี้ว่า Multisystem infammatory disorder in children and adolescent ซึ่งเมื่อตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการจะมีค่าการอักเสบขึ้นสูง ที่ต้องเฝ้าระวังที่สำคัญ คือ ภาวะแทรกซ้อนด้านหัวใจที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งคล้ายคลึงกับโรคคาวาชากิ

อาการ

  • มีไข้ อย่างน้อย 3 วัน
  • ตาแดง
  • มือ/เทาบวม
  • ท้องเสีย ปวดท้อง บางรายมีอาเจียนร่วมด้วย
  • ภาวะช็อค
  • การทำงานของหัวใจผิดปกติ

การรักษา พิจารณาให้สารน้ำเหลือง หรืออิมมูโนโกบูลิน และรักษาประดับประคองตามอาการ

ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติดังกล่าวให้รีบมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี