“แอนติบอดี ค็อกเทล” ยาใหม่ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ

ยาแอนติบอดี ค็อกเทล (Antibody Cocktail) เป็นนวัตกรรมยาที่คิดค้นเพื่อรักษาโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ และได้รับอนุมัติใช้อย่างแพร่หลายอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทาง FDA อนุมัติใช้เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา รวมไปถึงประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น อังกฤษ ฯลฯ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทยได้อนุมัติให้ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบมีเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยยาชนิดนี้เมื่อใช้ในผู้ป่วยระยะเริ่มต้น จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรง จนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ และยังพบว่าสามารถออกฤทธิ์ต่อเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ อย่าง สายพันธุ์เดลต้า และสายพันธุ์เอปซิลอน ได้อีกด้วย

รู้จักยาแอนติบอดี ค็อกเทล

ยาแอนติบอดี ค็อกเทล (Antibody Cocktail) หรือ ยาแอนติบอดีแบบผสม จัดอยู่ในกลุ่มยาภูมิคุ้มกันลบล้างฤทธิ์ (Neutralizing Monoclonal Antibodies: NmAbs) เป็นการนำโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal Antibody) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน ได้แก่ คาซิริวิแมบ (Casirivimab) และอิมเดวิแมบ (Imdevimab) ซึ่งเป็นโปรตีนหรือเซลล์สังเคราะห์ที่มีความสามารถในการรับมือกับโรคใดโรคหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง โดยยาแอนติบอดี ค็อกเทลนี้ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะทำหน้าที่เสมือนแม่เหล็กที่จะคอยดูดจับตัวเชื้อไวรัส ทำให้เชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ที่มีพื้นผิวรูปเดือยไม่สามารถเกาะเซลล์ของร่างกายได้ ทำให้ไวรัสอ่อนกำลังลงและออกไปจากร่างกายในที่สุด

ทำไมต้องใช้ยาแอนติบอดี ค็อกเทล?

ยาแอนติบอดี ค็อกเทล (Antibody Cocktail) มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการรักษาสำหรับคนที่ติดเชื้อแล้ว ซึ่งต้องได้รับยาอย่างรวดเร็วตั้งแต่มีอาการป่วย หรือหลังจากที่ทราบว่ามีการติดเชื้อโดยทันที ซึ่งยานี้มีข้อดีในการช่วยลดจำนวนเชื้อไวรัสในร่างกายของผู้ป่วย ทำให้ย่นระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาลให้สั้นลง ลดอัตราผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อีกทั้งลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้

ใครบ้างที่รับยาแอนติบอดี ค็อกเทล?

ยาแอนติบอดี ค็อกเทล ใช้สำหรับการรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีผลตรวจยืนยันในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง ซึ่งไม่ต้องให้ออกซิเจนเสริมเพื่อรักษาโรค และผู้ป่วยที่เสี่ยงสูงจะมีอาการโควิด-19 แบบรุนแรง ในกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

  • ผู้สูงอายุ
  • โรคอ้วน
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงภาวะความดันโลหิตสูง
  • โรคปอดเรื้อรัง รวมถึงโรคหอบหืด
  • โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2
  • โรคไตเรื้อรัง รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรับการฟอกไต
  • โรคตับเรื้อรัง
  • มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิคุ้มกันถูกกด

วิธีให้ยาแอนติบอดี ค็อกเทล

การให้ยาจะให้ผ่านทางหลอดเลือดดำในครั้งเดียว หรือโดยการฉีดเข้าทางชั้นใต้ผิวหนัง (SC) โดยที่ “ห้าม” ฉีดเข้าทางชั้นกล้ามเนื้อ (IM) เด็ดขาด และหลังจากได้รับยาแล้ว อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง เช่น อาการผื่นแพ้ อาการคล้ายหวัด คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรือความดันต่ำ แต่พบได้น้อยมาก

ทั้งนี้การใช้ยาแอนติบอดี ค็อกเทล ยังมีข้อควรระวัง สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาดังกล่าว