LONG COVID หลังติดเชื้อ โควิด-19 ทิ้งอะไรไว้ให้ร่างกายเรา

ภาวะ “โควิดระยะยาว” หรือ “Long COVID-19” เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด 19 อาจพบได้ในทุกระดับความรุนแรงของช่วงป่วย


ภาวะ “โควิดระยะยาว” หรือ “Long COVID-19” เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด 19 อาจพบได้ในทุกระดับความรุนแรงของช่วงป่วย อาการทั้งทางร่างกายและจิดใจ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ ใจสั่น นอนไม่หลับ เหนื่อยง่าย เป็นต้น ติดตามมาได้อีกหลายสัปดาห์จนถึงเป็นปี เนื่องจากแต่ละคนตอบสนองต่อเชื้อโควิดแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการหายใจ เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดปัญหาหนึ่งในภาวะลองโควิด โดยอาจมีการเกิดแผลเป็น พังผืดในเนื้อปอด ได้กว่าครึ่งของกลุ่มที่มีอาการมากหรือมีโรคประจำตัวอยู่ก่อน หากได้รับการตรวจวินิจฉัยที่เร็ว และได้รับการรักษาที่เหมาะสม สามารถทำให้อาการดังกล่าวหายไปและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น

Long COVID (ลองโควิด) คืออะไร?

“Long COVID” หรือ “ลองโควิด” คือ อาการทางร่างกายและทางจิตใจ ที่หลงเหลืออยู่หลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19 อาจเป็นผลกระทบทางตรงจากร่องรอยของโรค หรือเป็นผลกระทบทางอ้อมที่มาจากช่วงที่เคยติดเชื้อก็ได้ ทั้งนี้ ลักษณะอาการอาจคล้าย หรือแตกต่างกันกับอาการในช่วงที่ติดโควิด-19

long covid ต่อปอด