แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 “เข็มกระตุ้น” เข็ม 3 และ เข็ม 4

สำหรับผู้ที่ฉีด “วัคซีน Moderna” ครบ 2 เข็ม จะต้องฉีดเข็มที่ 3 เมื่อไหร่ดี หรือผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิดอื่น มาแล้ว 3 เข็ม เข็มที่ 4 ควรฉีดเมื่อไหร่ดี วันนี้เรามีคำตอบ อ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 รับเข็มที่ 1และ2 มาแล้ว อยากรับวัคซีน “กระตุ้น เข็ม 3”
รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm และ Sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว >>> เว้นระยะ 4 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถรับวัคซีน Moderna ได้

รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm และ AstraZeneca มาแล้ว >>> เว้นระยะ 3 เดือนขึ้นไป สามารถรับวัคซีน Moderna ได้

รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm และ Pfizer หรือ Moderna มาแล้ว >>> เว้นระยะ 3 เดือนขึ้นไป สามารถรับวัคซีน Moderna ได้

รับวัคซีน AstraZeneca และ AstraZeneca มาแล้ว >>> เว้นระยะ 3 เดือนขึ้นไป สามารถรับวัคซีน Moderna ได้

รับวัคซีน Pfizer หรือ Moderna และ Pfizer หรือ Moderna มาแล้ว >>> เว้นระยะ 3 เดือนขึ้นไป สามารถรับวัคซีน Moderna ได้

รับวัคซีน AstraZeneca และ Pfizer หรือ Moderna มาแล้ว >>> เว้นระยะ 3 เดือนขึ้นไป สามารถรับวัคซีน Moderna ได้

สำหรับ อายุ 12-17 ปี รับวัคซีน Moderna เว้นระยะห่างจากเข็ม 2 เป็นเวลาตั้งแต่ 4-6 เดือนขึ้นไป

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 รับเข็มที่ 1-2 และ 3 มาแล้ว อยากรับวัคซีน “กระตุ้น เข็ม 4”
ไม่ว่าจะรับวัคซีนชนิดใดมาแล้ว 3 เข็ม ให้เว้นระยะ 4 เดือนขึ้นไป สามารถรับวัคซีน Moderna ได้

หมายเหตุ

  1. การฉีดวัคซีน Moderna เข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 แนะนำให้ฉีดโดสมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนครึ่งโดสหรือฉีดเข้าผิวหนังให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน
  2. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนสูตรอื่นๆ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน