เผยเสียงเตือนต่อเนื่องจาก WHO การระบาด โควิด-19 -ไข้หวัดใหญ่ – RSV

“หมอธีระ” เผยองค์การอนามัยโลก ส่งสัญญาณเตือนอย่างต่อเนื่องถึงสถานการณ์ระบาดของ “โควิด-19” ไข้หวัดใหญ่ และ RSV

เป็นเสียงเตือนต่อเนื่องจาก WHO Dr.Maria Van Kerkhove, COVID-19 technical lead ขององค์การอนามัยโลก ยังส่งสัญญาณเตือนอย่างต่อเนื่องให้ตระหนักถึงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ และ RSV

ปัจจุบันอัตราการติดเชื้อแพร่เชื้ออยู่ในระดับสูงมาก จำเป็นต้องป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก ไปรับวัคซีนให้ครบ เว้นระยะห่างจากคนอื่น ระวังเรื่องการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นนอกบ้าน ไม่แชร์ของกินของใช้กัน ระวังสถานที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี หากประกอบกิจการใดๆ ก็ควรหาทางปรับปรุงเรื่องการระบายอากาศในสถานที่ของตนเองให้ดี ล้างมือทุกครั้งหลังจับต้องสิ่งของสาธารณะ พกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ติดตัวจะได้ใช้ได้สะดวก ที่สำคัญมากคือ ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอเวลาออกไปตะลอนนอกบ้าน ทำงาน เรียน หรือเดินทางท่องเที่ยว หากไม่สบาย ควรแยกตัวจากผู้อื่น ตรวจรักษาให้หายดีเสียก่อน

ทุกคนในสังคมสามารถรับมือกับภาวะคุกคามต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวให้อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน พฤติกรรมสุขภาพ และความใส่ใจเรื่องสุขภาพของแต่ละคน จะเป็นตัวกำหนดความเสี่ยงที่แต่ละคนจะเผชิญและความเสี่ยงนั้นไม่ได้ส่งผลต่อตนเองเท่านั้น แต่จะไปสู่คนใกล้ชิดทั้งในครอบครัว และในเครือข่ายสังคม