พฤติกรรม 5 ป. เสี่ยงติด โควิด-19

“กรม สบส.” เผยพฤติกรรม 5 ป. เสี่ยง “โควิด-19” พบประชาชนไปกิน “หมูกระทะ” ชาบู สุกี้ร่วมกับเพื่อน ญาติ ครอบครัว เทศกาลปีใหม่มากที่สุด…

เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลที่หลายคน มีการเฉลิมฉลอง พบปะสังสรรค์ การทำกิจกรรม รวมถึงเดินทางกลับภูมิลำเนา และการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในวันหยุดยาว ที่อาจมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่งประชาชนสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับโควิด-19 ในรูปแบบวิถีใหม่ โดยการป้องกันโควิด-19 หากไม่มีการป้องกันอาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

5 พฤติกรรมเสี่ยง ติดเชื้อโควิด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการวางแผนชีวิตในช่วงปีใหม่ จำนวน 26,365 คน กลุ่มตัวอย่างจากทุกภูมิภาค ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 25 ธันวาคม 2565 พบ 5 อันดับที่ประชาชนมีแนวโน้มที่ จะทำพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

1) ร้อยละ 78.7 ไปกินหมูกระทะ ชาบู สุกี้ ร่วมกับเพื่อน ญาติ ครอบครัว

2) ร้อยละ 68.6 ไปจับจ่ายซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดสด

3) ร้อยละ 39.4 ไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กับที่ทำงาน

4) ร้อยละ 37.8 ไปเคาท์ดาวน์ตามห้างสรรพสินค้า ผับ บาร์ หรือปาร์ตี้ส่วนตัวกับเพื่อนๆ และ

5) ร้อยละ 33.9 ไปเที่ยวงานประจำปีของพื้นที่

เช็ก พฤติกรรม 5 ป. เสี่ยงติด "โควิด-19" ช่วงเทศกาลปีใหม่

ร้อยละ 25.8 คาดว่าจะไม่ตรวจ ATK ก่อนกลับปีใหม่

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า ได้ทำการสำรวจการตรวจ ATK ของประชาชนในการเดินทางไปและกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ โดยผลการสำรวจ พบว่า

1) ร้อยละ 25.8 คาดว่าจะไม่ตรวจ ATK ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว

2) ร้อยละ 20 คาดว่าจะไม่ตรวจ ATK หลังเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยว

3) ร้อยละ 17.7 คาดว่าจะไม่ตรวจ ATK ทั้งก่อนและหลังเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยว

เช็ก พฤติกรรม 5 ป. เสี่ยงติด "โควิด-19" ช่วงเทศกาลปีใหม่

จากผลการสำรวจพบประชาชนทำกิจกรรมรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และบางส่วนไม่ตรวจ ATK ก่อนและหลังทำกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนั้น ประชาชนควรป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับบุคคลใกล้ชิด ด้วยการปฏิบัติตามแนววิถีใหม่ สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และควรตรวจ ATK ก่อนและหลังจากการทำกิจกรรมในช่วงปีใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิด

แนะฉีดเข็มกระตุ้น ป้องกันป่วยรุนแรง

ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การป้องกันโควิด-19 จากการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เพราะการรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้

สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุควรป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 4 เข็ม เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน หากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือน ให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยสามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานบริการทางสาธารณสุขใกล้บ้าน จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงหากมีการติดเชื้อโควิด-19 และช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้