“หมอยง” เผยผลศึกษาการเสียชีวิต

ทั้งนี้ จากรูปที่รายงานโดยองค์การอนามัยโลก ประเทศไทยมีการประเมินการเสียชีวิตส่วนเกิน ในเวลาดังกล่าวที่มีการระบาดของโควิด-19 ในอัตราน้อยกว่าหลาย…

“หมอยง” เผยผลศึกษาการเสียชีวิตส่วนเกิน ในช่วงการระบาดของ “โควิด-19” เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะปกติที่ไม่มีโรคระบาด

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเรื่อง “การเสียชีวิตในช่วงการระบาดของโควิด-19” โดยระบุว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการดูแลรักษาโรคอื่นๆ ทำให้โรคอื่นๆ เสียชีวิตเนื่องจากการเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ลดน้อยลง การที่ต้องอยู่บ้าน การล็อกดาวน์ รวมทั้งมีการงด OPD งดการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยหรือโรคบางโรค ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงที เป็นเหตุให้เสียโอกาสและเสียชีวิต จึงมีการศึกษาถึงการเสียชีวิตส่วนเกินจากช่วงโควิด-19 ระบาด เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะปกติที่ไม่มีโรคระบาด

ขณะที่ องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินการสูญเสียชีวิตส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด เปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เป็นตัวเลขที่น่าสนใจ โดยการเสียชีวิตส่วนเกินมีถึง 14.83 ล้านคน สูงกว่าการตายจากโควิด-19 ทั่วทั้งโลกถึง 2.7 เท่า การตายจากโรคโควิด-19 มีจำนวน 5.42 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกัน