อัปเดตความคืบหน้า 3 วัคซีนป้องกันโรค “โควิด-19” สัญชาติไทย

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อัปเดตความคืบหน้า 3 วัคซีนป้องกันโรค “โควิด-19” สัญชาติไทย คาดจะใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น เพราะคนไทยได้รับวัคซีนไปจำนวนมากแล้ว

วันที่ 19 พ.ย. 2565 นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยถึงความคืบหน้า การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สัญชาติไทย โดยระบุว่า วัคซีนไทยที่มีความคืบหน้าที่สุดในขณะนี้คือ การพัฒนาวัคซีนขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) ซึ่งกำลังอยู่ในเฟส 2 และจะเข้าสู่เฟส 3 เดือน ธ.ค.65 ถึง ม.ค.66 โดยต้องขึ้นกับผลการทดลองเฟส 2 ว่า วัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีหรือไม่อย่างไร คาดว่าจะทราบผลปลายเดือน พ.ย. หรือต้น ธ.ค.65 โดยเฟส 3 จะใช้ทดสอบเพื่อเป็นวัคซีนกระตุ้น

สำหรับผู้ที่ใช้วัคซีนชนิดอื่นๆ ก่อนหน้านี้ ถ้ากระตุ้นด้วยวัคซีนของ อภ. เทียบกับกระตุ้นด้วยวัคซีนของแอสตราเซเนกา และ ไฟเซอร์ จะได้ผลที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ถ้าผลไม่ต่างกัน ก็แสดงว่าวัคซีนของ อภ. เทียบเท่ากับวัคซีนต่างประเทศ ก็ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อไป

ส่วนวัคซีนชนิด mRNA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการเปลี่ยนบริษัทผลิตวัคซีน จากสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทไบโอเน็ตเอเชีย จึงมีความจำเป็นต้องทำการทดสอบซ้ำใหม่อีกครั้ง ว่าวัคซีนที่ผลิตใหม่นี้ได้ผลเหมือนกับวัคซีนที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ซึ่งกำลังจะเร่ิมเฟส 1 ใหม่ โดยมีวัคซีนทุกอย่างพร้อมแล้ว รอการอนุมัติให้ทดสอบเฟส 1

ขณะที่ วัคซีนใบยา ของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ขณะนี้มีการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอผลเฟส 1 แต่เบื้องต้น วัคซีนรุ่นที่ 2 สามารถกระตุ้นภูมิได้ดีกว่าวัคซีนรุ่นที่ 1

ทั้งนี้ วัคซีนสัญชาติไทยทั้ง 3 ชนิดนี้ จะใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น คงไม่ใช่วัคซีนตั้งต้น เพราะคนไทยได้รับวัคซีนไปจำนวนมากแล้ว แต่ดูจากความคืบหน้าของการทดสอบแต่ละชนิดแล้ว ปี 2566 ที่คืบหน้าที่สุด น่าจะพอมีลุ้นคือ วัคซีนของ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีความคืบหน้าที่สุด แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของงานวิจัยที่จะต้องดูผลการทดสอบ และต้องแน่ใจว่าดีทุกตอน จึงจะไปต่อได้ แต่หากสะดุดก็ต้องหยุดมาเร่ิมใหม่ แต่ขณะนี้ทุกอย่างยังดำเนินการไปด้วยดีอยู่ ก็ยังคงเดินหน้าได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตและพัฒนาวัคซีน เช่น อย.นั้น สถาบันวัคซีนฯ ได้มีการหารือกันอย่างใกล้ชิด แม้ว่าบางครั้งผู้วิจัยจะออกมาระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช้า ก็ต้องช่วยกัน ทั้งนี้ช้าหรือเร็วขึ้นกับใจด้วย ใจอยากได้เร็ว แต่ถ้ากระบวนการไม่ได้เร็วอย่างที่ใจต้องการ ก็กลายเป็นช้า แต่ยืนยันว่าทุกหน่วยงานพูดคุยกันตลอด

สำหรับงบประมาณก็ไม่เป็นปัญหา แม้ว่าไทยจะประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ก็ไม่กระทบต่อการวิจัย ซึ่งงบประมาณก็เตรียมการไว้พร้อม รัฐบาลให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณไว้ให้อย่างเพียงพอ.