โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย บุกไทย

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ว่า ขณะนี้แม้เชื้อโควิด-19 จะมีการกลายพันธุ์ไปมาก แต่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า การระบาดทั่วโลกยังเป็นตระกูลสายพันธุ์โอมิครอนเช่นเดิม โดยมีสายพันธุ์ย่อยกว่า 390 สายพันธุ์ และเป็นสายพันธุ์ลูกผสม 48 สายพันธุ์ โดยภาพรวมยังเป็นโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 ส่วนสายพันธุ์ย่อยบางตัวมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น เช่น สายพันธุ์ย่อย XBB, BA.4.6, BQ.1 เป็นต้น

นพ.ศุภกิจกล่าวต่อว่า ส่วนการตรวจหาสายพันธุ์ในประเทศไทยนั้นยังดำเนินการต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 22-28 ต.ค.2565 สุ่มตรวจ 143 ตัวอย่าง พบสายพันธุ์ BA.2.75 จำนวน 10 คน จึงทำให้สัดส่วน BA.2.75 เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามไทยพบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่องค์การอนามัยโลกระบุให้เฝ้าติดตามสะสมจนถึงวันที่ 28 ต.ค.2565 เช่น BF.5 พบ 6 คน, BF.7 พบ 2 คน, BQ.1 พบ 2 คน, BE.1 พบ 5 คน, BE.1.1 พบ 2 คน, BN.1 พบ 9 คน, BA.4.6 พบ 3 คน, XBB พบ 5 คน, BA.2.3.20 พบ 2 คน โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาพบสายพันธุ์ย่อย BA.2.3.20 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวน 2 คน คนแรกเป็นชาวจีน อายุ 49 ปี ให้ประวัติว่าอาศัยในประเทศไทย มีไข้ ไอ เจ็บคอ 2-3 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล และเมื่อครบวันกักตัวอาการสบายดี คนที่สองเป็นเด็กหญิงไทย อายุ 10 ปี อาศัยในไทย ไม่มีอาการ ครบวันกักตัวสบายดี ส่วนสายพันธุ์ย่อยอื่นๆที่พบเพิ่มขึ้น ได้แก่ สายพันธุ์ย่อย BQ.1 พบเพิ่ม 1 คน เป็นชายไทยเดินทางกลับจากอิตาลี หายดีแล้ว สายพันธุ์ย่อย XBB พบเพิ่ม 3 คน คนแรกเป็นหญิงชาวสิงคโปร์ อายุ 76 ปี มาจากสิงคโปร์ หายเป็นปกติแล้ว, คนที่สองเป็นหญิงไทย อายุ 44 ปี กลับจากโปรตุเกส หายดีแล้ว คนที่สามเป็นเด็กหญิงไทย อายุ 10 ปี อาศัยในไทย เดินทางไปในที่ที่มีคนหนาแน่นก่อนป่วย 2 วัน และหายเป็นปกติ นอกจากนี้กรมวิทย์ ได้จัดเตรียมน้ำยาเพื่อตรวจสายพันธุ์ BQ.1 ซึ่งระบาดในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อติดตามว่า BQ.1 จะระบาดเพิ่มขึ้นในไทยหรือไม่

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า อยากเชิญชวนผู้ปกครองให้พาเด็กเล็กมารับวัคซีน โดยกรมควบคุมโรคได้ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งดูแลสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนทั่วประเทศ เพื่อที่จะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดวัคซีนให้ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน.