โควิด-19 สายพันธุ์ XBB เฝ้าระวัง

(หมอธีระ)  โควิด-19 สายพันธุ์ XBB ชี้ ไทยมีความเสี่ยงสูง พร้อมเผยข้อมูลสถานการณ์ในประเทศสิงคโปร์ หลังพบสายพันธุ์ XBB ครองสัดส่วนการระบาดถึง 54%

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสิงคโปร์นำเสนอรายละเอียดสถานการณ์การรระบาดได้อย่างดีมาก นำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ ทำให้ประชาชนได้รู้เท่าทันสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงของตนเองได้ และสมควรที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประเทศอื่นๆ

รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (3-9 ตุลาคม 2565) สายพันธุ์ XBB ครองสัดส่วนการระบาดในสิงคโปร์ถึง 54% ประเมินว่า ช่วงพีคที่สุดของการระบาดในสิงคโปร์จะทำให้ติดเชื้อสูงถึง 15,000 คนต่อวัน ในช่วงกลางพฤศจิกายน จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันขณะนี้ เป็นการติดเชื้อซ้ำราวหนึ่งในหก (17%)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของสิงคโปร์ พบว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อช่วงสายพันธุ์เดลตาหรือก่อนหน้านั้น รวมถึงคนที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน จะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสายพันธุ์ย่อย XBB สูงกว่าคนที่เคยติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron ในปีนี้มาแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้จะเคยติดเชื้อ Omicron มาก่อน แต่หากนานเกิน 3 เดือน ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสายพันธุ์ย่อย XBB นี้ก็จะสูงขึ้นมาก

ทั้งนี้ สิงคโปร์ได้มีการจัดหาวัคซีนรุ่นใหม่ ชนิด Bivalent เพื่อให้แก่ประชาชนแล้ว

สำหรับประเทศไทยนั้น มีความเสี่ยงสูงที่จะมีสายพันธุ์ย่อยที่กลายพันธุ์ระบาด ไม่ว่าจะเป็น XBB, BQ.1.1, BA.2.75.2, BA.4.6 และอื่นๆ หากไม่ป้องกันให้ดี เพราะมีการเดินทางระหว่างประเทศกันจำนวนมากจากการเปิดเสรีการใช้ชีวิต การป้องกันตัวสม่ำเสมอ ใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก