กรมควบคุมโรค ยกระดับ คุม สนามบิน

รวมทั้งติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ภายใต้ความร่วมมือของกฎอนามัยระหว่างประเทศ … เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่

“กรมควบคุมโรค” ยกระดับ เฝ้าระวัง สนามบินสุวรรณภูมิ ตรวจเข้มผู้โดยสาร ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 “สายพันธุ์ XBB”

(14 ตุลาคม 2565) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากกรณีมีการตรวจพบ ผู้ติดเชื้อโควิด “สายพันธุ์ XBB” จำนวน 29 คน โดยตรวจพบตอนเดินทางมาถึง ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 24 คน และอีก 5 คน ตรวจพบหลังอยู่ในฮ่องกง 2 วัน ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางมาจากสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังพบ 3 ราย เดินทางมาจากประเทศไทย ซึ่ง กรมควบคุมโรค ได้ประสานหน่วยงานสาธารณสุข ผ่านกลไกกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation: IHR) เพื่อขอทราบข้อมูล 3 รายนี้ ว่าเป็นใคร อาศัยในไทย หรือเป็นผู้โดยสารต่อเครื่องบิน

รวมทั้งติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ภายใต้ความร่วมมือของกฎอนามัยระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินการรับมือและเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด จากสายพันธุ์ใหม่ ๆ จากข้อมูลต่างประเทศยังไม่พบความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น

ด้าน นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลการติดเชื้อจากสายพันธุ์ XBB ในประเทศไทย โดยประเทศไทยได้ยกระดับการเฝ้าระวังที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่ง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอาการจากระบบทางเดินหายใจ ที่เดินทางจากประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศที่มีรายงานการระบาดของสายพันธุ์ XBB หากมีผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ มีอาการป่วยจากระบบทางเดินหายใจ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐ และเฝ้าระวังในพื้นที่ท่องเที่ยว ให้ทำการสุ่ม เพื่อส่งตรวจหาสายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์โสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่จะเดินไปต่างประเทศขอให้ไม่ประมาท โดยศึกษาคำแนะนำของประเทศที่จะเดินทางไป ป้องกันตนเองอยู่เสมอ โดยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะสามารถป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจได้ และหากยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นขอให้รีบไปรับวัคซีน เพราะวัคซีนเป็นตัวช่วยที่ลดความรุนแรงของโรคได้