เช็คจุด “ฉีดวัคซีน” โควิด ล่าสุด 

มีการเตรียมและกระจายวัคซีนโควิด 19 ไปทุกพื้นที่ และมีเพียงพอ … กรณีเคยติดเชื้อโควิด19 … เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่…

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่มีจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกำหนดให้โควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป รวมทั้งมีการปิดจุดฉีดวัคซีน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ทำให้ประชาชนอาจเกิดความไม่แน่ใจว่า ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด หรือฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอีกหรือไม่ หากจะฉีด สามารถฉีดวัคซีนได้ที่ไหน ต้องทำการจองคิว หรือวอล์คอินได้เลย ,มียี่ห้ออะไรบ้าง ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข ยังยืนยันว่า การฉีดวัคซีนโควิด ยังจำเป็น

สำหรับจุดฉีดวัคซีน ภายหลังจากที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อปิดลง กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การฉีดวัคซีนหลังจากนี้ จะปรับมาฉีดวัคซีนในสถานพยาบาล ตามแต่ละคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด ฟรี ตามความสมัครใจ สามารถสอบถามการให้บริการวัคซีนจากสถานบริการใกล้บ้าน 

สถานพยาบาลต่าง ๆ ในภูมิภาค 76 จังหวัด

ประชาชนสามารถไปรับบริการ ที่โรงพยาบาลภาครัฐได้ทั้งหมด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีการเตรียมและกระจายวัคซีนโควิด 19 ไปทุกพื้นที่ และมีเพียงพอ มีวัคซีนบริการทุกแพลตฟอร์ม ทั้งชนิดเชื้อตาย ไวรัลเวกเตอร์ mRNA และโปรตีนซับยูนิต โดยกำหนดจุดรับบริการวัคซีนตามบริบท เช่น แบบวอล์กอิน ลงทะเบียนนัดล่วงหน้า จัดหน่วยฉีดเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง จุดฉีดที่สถานประกอบการ ระบบสถานศึกษา หรือกรณีระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพื่อป้องกันการระบาด

ศูนย์ฉีด

สถาบันโรคผิวหนัง 

สถาบันโรคผิวหนัง จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ ที่ 1, 8, 29 ตุลาคม 2565 (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 15 และ 22 ตุลาคม 2565 งดบริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง วันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องประชุมชั้น 20 เวลาทำการ 9.00 -15.00 น. ซึ่งจะเปิดให้บริการทั้งรูปแบบจองคิวล่วงหน้า และลงทะเบียน ณ จุดฉีด (walk in) ได้ทุกเข็ม ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ชนิดวัคซีนที่มีให้บริการ คือ ไฟเซอร์ฝาสีม่วง, ไฟเซอร์ฝาสีส้ม