ตรวจสอบสถานการณ์ โควิด-19 29/9/65

ยอดโควิด-19 วันนี้ (29 ก.ย.2565) พบติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 637 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 10 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK)…

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 29 ก.ย.2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 637 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 4,680,470 ราย ยอดผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK) ระหว่างวันที่ 18-24 ก.ย.2565 จำนวน 81,258 ราย สะสม 8,117,241 ราย

โดย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 10 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค.2565 มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,057 ราย ขณะที่ ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 32,755 ราย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 6,365 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 790 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 จำนวน 2,472,856 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึง 29 ก.ย.2565 พบจำนวน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 637 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ (ม.ค.2565) มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 2,457,035 ราย