รายงานผู้ติดเชื้อ โควิด-19

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาในโรงพยาบาล 811 ราย ประกอบด้วย…

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศ 811 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 0 ราย
  • เสียชีวิต 9 ราย เป็นเพศชาย 5 ราย เพศหญิง 4 ราย สัญชาติไทยทั้งหมด อายุเฉลี่ย 75 ปี (42-91 ปี) แยกเป็น ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 7 ราย คิดเป็น 78% และอายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 2 ราย คิดเป็น 22%

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 4,679,833 ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหาย 674 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 32,745 ราย

ขณะที่สถานการณ์การระบาดทั่วโลก ล่าสุดวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 621,216,675 ราย เสียชีวิต 6,542,860 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับแรก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 97,991,494 ราย อันดับ 2 อินเดีย 44,577,253 ราย อันดับ 3 ฝรั่งเศส 35,238,174 ราย อันดับ 4 บราซิล 34,688,063 ราย และอันดับ 5 เยอรมนี 33,137,143 ราย ส่วนประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ในอันดับที่ 29