รายงานยอด โควิด-19 วันนี้

ยอดโควิด-19 วันนี้ (27 ก.ย.2565) พบติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 351 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 10 ราย สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไทยนั้นยังคงต้องเฝ้าระวัง

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 27 ก.ย.2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 351 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 4,679,022 ราย ยอดผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK) ระหว่างวันที่ 18-24 ก.ย.2565 จำนวน 81,258 ราย สะสม 8,117,241 ราย

โดย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 10 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค.2565 มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,038 ราย ขณะที่ ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 32,736 ราย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 6,400 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 801 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 จำนวน 2,471,392 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึง 27 ก.ย.2565 พบจำนวน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 351 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ (ม.ค.2565) มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 2,455,587 ราย