อาการโรคโควิด-19 ในเด็ก

กรณีอาการรุนแรง เด็กอาจมีอาการแสดงเหล่านี้ แน่นหน้าอก ซึม กระสับกระส่าย หายใจลำบาก รับวัคซีนป้องกันโควิด ฉีดกระตุ้นเมื่อครบกำหนด ลดโอกาสการป่วยหนัก…

สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2563 จนถึงช่วงต้นปี พ.ศ.2565 มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น โดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ประกอบกับไวรัสมีการปรับตัวกลายพันธุ์เกิดสายพันธุ์ใหม่อย่าง โอมิครอน (Omicron) ก่อให้การเกิดระบาดในวงกว้าง ยากต่อการรับมือป้องกัน

เด็กติดโควิด-19 ได้ไหม โควิด-19 แพร่กระจายได้อย่างไร?

ผู้ป่วยจะแพร่เชื้อทางน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ หรือละอองสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย 3 ทางหลักๆ ได้แก่

 1.อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ในพื้นที่ปิด แล้วหายใจรับเชื้อไวรัสโควิด19

2. เมื่อผู้ป่วยโควิด จามหรือไอ แล้วเด็กได้รับละอองเข้าสู่ร่างกายทางจมูก  ตา หรือปาก

3. ผ่านการสัมผัส ตา จมูก หรือปากด้วยมือที่เปื้อนเชื้อโควิด-19

อาการโรคโควิด-19 ในเด็ก

ผู้ป่วยโควิดมีการแสดงอาการหลากหลาย ตั้งแต่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจนถึงป่วยหนัก ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะป่วยหนักได้แก่ อายุน้อยกว่า 1 ปี เด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือโรคที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น แม้ผู้ป่วยเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถป่วยหนักได้ อาการอาจจะแสดงในวันที่ 2-14 ภายหลังจากได้รับเชื้อโควิด-19

อาการแสดง ได้แก่

  • ไข้
  • ไอ
  • อ่อนเพลีย
  • ปวดเมื่อยตามตัว
  • ปวดศีรษะ
  • ไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรส
  • เจ็บคอ
  • คัดจมูก น้ำมูกไหล
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • ถ่ายอุจจาระเหลว