พุ่งเกินพัน! โควิดวันนี้ป่วยใหม่

ยอด ‘โควิด-19’ วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 13 ราย ขณะที่มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,129 ราย กำลังรักษา 8,371 ราย…

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 กันยายน 2565 มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้ 1,129 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,129 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,452,097 ราย หายป่วยกลับบ้าน 934 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,465,999 ราย กำลังรักษา 8,371 ราย เสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 10,970 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 598 ราย…

สถานการณ์ การฉีดวัควีนโควิด19

สรุป จำนวนการได้รับวัคซีนสะสมจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 ก.พ.2564 – 19 ก.ย.2565 รวม 143,156,893 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 19 กันยายน 2565 ยอดฉีดทั่วประเทศ 9,021 โดส

  • เข็มที่ 1 : 810 ราย
  • เข็มที่ 2 : 1,297 ราย
  • เข็มที่ 3 : 6,914 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 57,304,087 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 53,801,054 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 32,051,752 ราย