โควิดวันนี้ (20ก.ย.65)

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ (20ก.ย.65) ยอดผู้ติดเชื้อ 774 ราย เสียชีวิต 15 ราย ปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 618 ราย…

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 20 กันยายน 2565 ยอดผู้ติดเชื้อรวม 774 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 774 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ขณะที่วันนี้มีผู้ป่วยที่หายป่วยกลับบ้าน 919 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 8,189 ราย เสียชีวิต 15 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 618 ราย ส่วนผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65) 2,450,968 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65) 2,465,065 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 10,957 ราย 

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา ศบค.มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก วันที่ 20 กันยายน  2565 เวลา 06:00 น. มีผู้ป่วยยืนยัน 617,438,213 ราย หายป่วยกลับบ้าน 597,193,672 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 13,713,030 ราย และเสียชีวิต 6,531,511 ราย