โควิดวันนี้ (19 ก.ย.) ป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ.

ศบค. รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ รักษาตัวใน รพ. 242 ราย เสียชีวิต 11 ราย ปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 650 ราย ผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 328 ราย

วันที่ 19 กันยายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 242 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 242 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,450,194 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 1,105 ราย หายป่วยสะสม 2,464,146 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 8,349 ราย เสียชีวิต 11 ราย เสียชีวิตสะสม 10,942 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 650 ราย

เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ด้านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานเพิ่มเติม มีผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) สัปดาห์ที่ 37 ระหว่าง 11-17 กันยายน 2565 จำนวน 95,966 ราย ผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษา จำนวน 8,349 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 5,953 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 2,396 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 650 ราย และผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 328 ราย