รายงาน โควิดวันนี้ (17 ก.ย.) – ข่าวสาร Covid19

ศบค.รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ รักษาตัวใน รพ. ลดลงเหลือ 764 ราย หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 969 ราย เสียชีวิต 14 ราย..

วันที่ 17 กันยายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 764 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 764 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,449,475 ราย

วันนี้มีหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 969 ราย หายป่วยสะสม 2,461,871 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษาตว 9,928 ราย

เสียชีวิต 14 ราย เสียชีวิตสะสม 10,919 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 650 ราย

หมายเหตุ ; เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงานโดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลจึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม