รายงานสถานการผู้ป่วยโควิด 19

ยอด ‘โควิด-19’ วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 13 ราย ขณะที่มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,125 ราย กำลังรักษา 10,409 ราย…

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 15 กันยายน 2565 มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้ 1,125 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,125 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,447,874 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,024 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,459,815 ราย กำลังรักษา 10,409 ราย เสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 10,893 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 674 ราย