รายงานยอดติดเชื้อโควิด-19 วันที่12/9/65

ยอดโควิด-19 วันนี้ (12 ส.ค.2565) พบติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 2,455 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 33 ราย สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไทยนั้นยังคงต้องเฝ้าระวัง

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 12 สิงหาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,455 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 4,616,512 ราย ยอดผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK) ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค.2565 จำนวน 235,753 ราย สะสม 7,105,849 ราย

โดย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 33 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค.2565 มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,065 ราย ขณะที่ ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 31,763 ราย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 21,584 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,142  ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 จำนวน 2,394,671 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 920 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม