ยอด โควิด-19 วันนี้

ยอดโควิด-19 วันนี้ (6 ก.ย.2565) พบติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 1,062 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 22 ราย สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไทยนั้นยังคงต้องเฝ้าระวัง

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 6 ก.ย.2565 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,062 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 4,660,964 ราย ยอดผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK) ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 3 ก.ย.2565 จำนวน 131,139 ราย สะสม 7,832,514 ราย

โดย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 22 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค.2565 มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,746 ราย ขณะที่ ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 32,444 ราย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 14,495 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 1,963 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 จำนวน 2,445,531 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึง 6 ก.ย.2565 พบจำนวน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 1,062 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ (ม.ค.2565) มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 2,437,529 ราย