โควิดวันนี้ (5 ก.ย.) ป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ. 1,360 ราย เสียชีวิต 22 ราย

ศบค. รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ รักษาตัวใน รพ. จำนวน 1,360 ราย เสียชีวิต 22 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 731 ราย 

วันที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,360 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,360 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,436,467 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 2,106 ราย หายป่วยสะสม 2,443,568 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 15,418 ราย เสียชีวิต 22 ราย เสียชีวิตสะสม 10,724 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 731 ราย

สรุปสถานการณ์โควิด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 มีดังนี้..
วันที่ 1 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,004 ราย : เสียชีวิต 25 ราย
วันที่ 2 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,046 ราย : เสียชีวิต 24 ราย
วันที่ 3 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,942 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 4 กันยายน 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,631 ราย : เสียชีวิต 25 ราย