โควิดวันนี้ ไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาตัวใน รพ. 2,004 ราย เสียชีวิตอีก 25 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในไทยวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล รายใหม่วันนี้ 2,004 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,429,488 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) รวมยอดติดเชื้อสะสม 4,652,923 ราย เสียชีวิตอีก 25 ราย เสียชีวิตสะสม 32,328 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 1,743 ราย หายป่วยสะสม 2,436,111 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) รวมหายป่วยสะสม 4,604,605 ผู้ป่วยกำลังรักษา 15,990 ราย

ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,004 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยในประเทศ 2,003 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย
หมายเหตุ : จะมีการอัปเดตข้อมูลอีกครั้ง เมื่อเวลา 12.30 น. หลังจากเฟซบุ๊กแฟนเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 มีการอัปเดตข้อมูล