ไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาตัวใน รพ. 1,531 ราย เสียชีวิตอีก 28 ราย

ล่าสุด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในไทยวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล รายใหม่วันนี้ 1,531 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,412,276 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) รวมยอดติดเชื้อสะสม 4,635,711 ราย เสียชีวิตอีก 28 ราย เสียชีวิตสะสม 32,055 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 2,298 ราย หายป่วยสะสม 2,416,333 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) รวมหายป่วยสะสม 4,584,827 ผู้ป่วยกำลังรักษา 18,829 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,531 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยในประเทศ 1,531 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย
หมายเหตุ : จะมีการอัปเดตข้อมูลอีกครั้ง เมื่อเวลา 12.30 น. หลังจากเฟซบุ๊กแฟนเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 มีการอัปเดตข้อมูล