โควิดวันนี้ (19 ส.ค.) ป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ. 2,110 ราย เสียชีวิต 27 ราย

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาล รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,110 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,110 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,406,875 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 2,028 ราย หายป่วยสะสม 2,409,797 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 20,048 ราย เสียชีวิต 27 ราย เสียชีวิตสะสม 10,273 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 853 ราย

เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) สัปดาห์ที่ 32 ระหว่าง 7-13 สิงหาคม 2565 อยู่ที่ 218,042 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษา 20,048 รายนั้น จำแนกเป็น อยู่ในโรงพยาบาล 10,556 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 9,492 ราย เป็น ผู้ป่วยปอดอักเสบ 853 ราย และผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 436 ราย