ไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาตัวใน รพ. 1,508 ราย เสียชีวิตอีก 29 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในไทยวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล รายใหม่วันนี้ 1,508 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,400,161 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) รวมยอดติดเชื้อสะสม 4,623,596 ราย เสียชีวิตอีก 29 ราย เสียชีวิตสะสม 31,887 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 2,023 ราย หายป่วยสะสม 2,403,503 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) รวมหายป่วยสะสม 4,571,997 ผู้ป่วยกำลังรักษา 19,712 ราย

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 – 15 ส.ค. 2565) รวม 142,217,962 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ยอดฉีดทั่วประเทศ 16,061 โดส

เข็มที่ 1 : 1,456 ราย
เข็มที่ 2 : 1,781 ราย
เข็มที่ 3 : 12,824 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 57,196,886 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 53,607,001 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 31,414,075 ราย