เช็กก่อนฉีด! การเว้นระยะกับการฉีดวัคซีนโควิด

เช็กก่อนฉีด! สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อยากทราบว่าต้องเว้นระยะกับการฉีดวัคซีนโควิดมากน้อยแค่ไหน? กระทรวงสาธารณสุขมีคำตอบแล้ว 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขตอบข้อสงสัยประชาชน กรณีการเว้นระยะห่างการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิดแต่ละยี่ห้อ โดยสรุปเป็นแนวทางการให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิดกับประชาชน ดังนี้

  • ถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีดซิโนแวก (เริ่มเข็ม 1 และเข็ม 2)
  • ถ้าฉีดวัคซีนซิโนแวก (ครบ 2 เข็มแล้ว) ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีดไข้หวัดใหญ่
  • ถ้าฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าแล้ว ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีดไข้หวัดใหญ่ และเว้น 1 เดือน จึงฉีดแอสตร้าเซนเนก้า
  • ถ้าฉีดไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้เว้น 1 เดือน จึงฉีดแอสตร้าเซนเนก้า (เริ่มเข็ม 1 และเข็ม 2)

สำหรับผู้ติดที่เชื้อโควิดแล้ว ต้องการจะฉีดวัคซีน ให้เว้นระยะ 3 เดือน