ประกาศอพยพคนไทยในประเทศอินเดีย”โควิด-19″ยังคงมีความรุนแรง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประกาศอพยพคนไทยในประเทศอินเดีย เนื่องจากสถานการณ์ “โควิด-19” ยังคงมีความรุนแรง โดยจัด 2 เที่ยวบินพิเศษไว้ให้ ในวันที่ 8 พ.ค.และ 15 พ.ค. หากเร่งด่วน วันที่ 5 พ.ค.มีเที่ยวบินพิเศษที่บินไปช่วยเหลืออินเดียนำกลับ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประกาศเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย ที่ได้ระบาดระลอกใหม่อย่างรวดเร็ว และขยายตัวในวงกว้างตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการดูแลป้องกันตน การเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ติดเชื้อที่ยากลำบาก อาทิ บุกคลากรทางการแพทย์ เตียง และออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยอาการฉุกเฉินนั้น

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดทำรายชื่อผู้โดยสานโดยอาศัยหลักการลงทะเบียนข้อมูล ผู้โดยสารก่อนมีสิทธิก่อน และจะประกาศรายชื่อทางเฟซบุ๊ก ของสถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

นอกจากนี้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จะมีการจัดเที่ยวบินภารกิจพิเศษจากประเทศไทย เพื่อมอบสิ่งของความช่วยเหลือให้แก่ฝ่ายอินเดีย ในเส้นทางกรุงนิวเดลี -กรุงเทพฯ จึงขอให้คนไทยที่มีความจำเป็น/เร่งด่วน และประสงค์จะเดินทางกลับแจ้ง โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลข +91 95993 21484 หรือ https://bit.ly/3aXxbzu ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 (เวลาท้องถิ่น)

162009275923