โควิด-19 ป่วยใหม่ 2,048 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายวันในประเทศยังติดเชื้อหนัก พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2,048 ราย ยอดสะสม 57,508 ราย รักษาอยู่ 25,767 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 20,461 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 5,306 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย สะสม 148 ราย

วันนี้ (26 เม.ย.) เมื่อเวลา 07.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 ดังนี้ 

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 2,048 ราย เป็นผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,038 ราย จากระบบเฝ้าระวังฯ 1,991 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 47 ราย มาจากต่างประเทศ 10 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 57,508 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 31,593 ราย ยังเหลือที่รักษาอยู่ 25,767 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 20,461 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 5,306 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย ยอดสะสม 148 ราย

ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 563 ราย ที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจอีก 150 ราย