โควิด-19 กทม.ยังน่าห่วง กทม.ลุยตลาดบางแค เขตสายไหม-ดอนเมือง คัดกรองผู้ติดเชื้อ 12 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ที่โรงพยาบาล (รพ.) ราชพิพัฒน์ เขตบางแค ซึ่งกำลังดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยมี พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย พญ.ดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกุล ผู้อำนวยการ รพ.ราชพิพัฒน์ คณะแพทย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.ท.โสภณ เปิดเผยว่า ผู้ว่าฯ กทม.ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยปัจจุบันเป็นวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค ซึ่งมีข้อจำกันของผู้รับวัคซีนที่จะต้องมีอายุระหว่าง 18-59 ปี ทั้งนี้การให้บริการวัคซีนโควิด-19 ที่ รพ.ราชพิพัฒน์แห่งนี้มีความพร้อมในทุกขั้นตอน โดยได้ฉีดวัคซีนบุคคลในกลุ่มแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์ ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมจำนวน 96 ราย สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนสัปดาห์นี้ เป็นกลุ่มที่สอง