สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 19 ราย เชิงรุก 6 ราย ใน รพ.11 ราย โรงงานใหญ่ 2 ราย

สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 19 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 6 ราย เป็นคนไทย 3 ราย ต่างชาติ 3 ราย จากการตรวจพบในโรงพยาบาล 11 ราย เป็นคนไทย 8 ราย ต่างชาติ 3 ราย และตรวจภายในโรงงานขนาดใหญ่พบ 2 ราย เป็นต่างชาติวันนี้ (10 มี.ค.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ณ เวลา 24.00 น. วันที่ 9 มี.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 19 ราย พบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 6 ราย เป็นคนไทย 3 ราย ต่างชาติ 3 ราย จากการตรวจพบในโรงพยาบาล 11 ราย เป็นคนไทย 8 ราย ต่างชาติ 3 ราย ส่วนจากการตรวจภายในโรงงานขนาดใหญ่ หรือ Buble & Sealed 2 ราย เป็นต่างชาติ

รวมยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในจังหวัดสมุทรสาคร นับตั้งแต่มีการระบาดรอบใหม่อยู่ที่ 16,684 ราย เป็นการพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุก 13,597 ราย เป็นคนไทย 1,423 ราย ต่างชาติ 12,174 ราย พบเชื้อจากการตรวจในโรงพยาบาล 3,059 ราย เป็นคนไทย 1,627 ราย ต่างชาติ 1,432 ราย พบเชื้อภายในโรงงานขนาดใหญ่ หรือ Buble & Sealed 28 ราย เป็นคนไทย 3 ราย ต่างชาติ 25 ราย มีผู้ป่วยที่รักษาหาย/จำหน่ายเคสแล้ว 16,386 ราย (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 43 ราย) เป็นคนไทย 2,934 ราย (เพิ่มขึ้น 12 ราย) ต่างชาติ 13,452 ราย (เพิ่มขึ้น 31 ราย) มีผู้เสียชีวิตสะสม 7 ราย

ส่วนผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการดูแลรักษามีทั้งหมด 291 ราย เป็นการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 155 ราย แบ่งเป็นคนไทย 113 ราย ต่างชาติ 42 ราย อยู่ในสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ 136 ราย เป็นต่างชาติทั้งหมดทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา มีการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนทั้งสิ้น 724 ราย ได้รับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่ม 724 ราย รวมจำนวนการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนนับตั้งแต่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากตลาดกลางกุ้งเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 211,764 ราย ได้รับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมแล้ว 211,744 ราย มีผลเป็นบวก (พบเชื้อ) รวม 13,597 ราย