วัคซีนโควิด ได้ฉีดทั้งประเทศเมื่อไร พบผลข้างเคียงแล้ว 5 คน

สธ. เปิดแผนกระจายวัคซีนโควิด 19 ยืนยันได้ฉีดครบทั้งประเทศภายในธันวาคม 2564 เผยวัคซีน 2 แสนโดสแรก ใน 13 จังหวัด พบผลข้างเคียงหลังฉีด 5 คน วันที่ 2 มีนาคม 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวเกี่ยวกับแนวทางการกระจายวัคซีนโควิด 19 ระบุว่า ตามแผนเดิมวางเรื่องวัคซีนไว้ 2 ระยะ ได้แก่

   ระยะแรก วัคซีนมีจำกัด ซึ่งจะเน้นฉีดในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า, บุคคลที่มีโรคประจำตัว, ผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป แต่ปรากฏข้อมูลว่าวัคซีน Sinovac ยังให้ผลไม่ดีเท่าที่ควรกับกลุ่มผู้สูงอายุ จึงต้องชะลอการฉีดในกลุ่มนี้ไปก่อน

         ระยะที่ 2 กรณีมีวัคซีนเพียงพอ จะเน้นฉีดบุคลากรทางการแพทย์ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า, ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว, ผู้ที่ต้องเดินทางระหว่างประเทศ, นักการทูต และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ซึ่งแผนการจัดหาวัคซีน นั้น ประกอบด้วย

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 ใช้วัคซีน Sinovac จำนวน 2 ล้านโดส

          ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคา 2564 ใช้ วัคซีน AstraZeneca จำนวน 26 ล้านโดส

          ช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564 ใช้วัคซีน AstraZeneca จำนวน 35 ล้านโดส

          ทั้งนี้ วัคซีนจำนวน 2 แสนโดสแรก ได้กระจายไปยัง 13 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือนเมษายน จะกระจายวัคซีนจำนวน 800,000 โดส ไปกลุ่มเป้าหมาย 18 จังหวัด และในระยะที่ 2 จะมีวัคซีน 61 ล้านโดส กระจายไปทุกจังหวัด