ยังหลักร้อย! สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ เพิ่ม 202 ราย คนไทย 35 ต่างด้าว 167 สะสมรวม 14,893 ราย

สสจ.สมุทรสาคร เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 202 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 107 ราย เป็นคนไทย 2 ราย ต่างด้าว 105 ราย และเป็นการพบจากการตรวจในโรงพยาบาล 95 ราย เป็นคนไทย 33 ราย ต่างด้าว 62 ราย ยอดสะสม 14,893 ราย

วันนี้ (7 ก.พ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ณ เวลา 24.00 น.วันที่ 6 ก.พ. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 202 ราย เป็นการพบจากการตรวจในโรงพยาบาล 95 ราย เป็นคนไทย 33 ราย ต่างด้าว 62 ราย พบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 105 ราย เป็นคนไทย 2 ราย ต่างด้าว 105 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

รวมยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในจังหวัดสมุทรสาครนับตั้งแต่มีการระบาดรอบใหม่อยู่ที่ 14,893 ราย เป็นการพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาตัดกรองเชิงรุก 12,907 ราย เป็นคนไทย 1,248 ราย ต่างด้าว 11,659 ราย พบเชื้อจากการตรวจในโรงพยาบาล 1,986 ราย เป็นคนไทย 1,083 ราย ต่างด้าว 903 ราย มีผู้ป่วยที่รักษาหาย/จำหน่ายเคสแล้ว 8,827 ราย (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 663 ราย) เป็นคนไทย 1,806 ราย (เพิ่มขึ้น 41 ราย) ต่างด้าว 7,021 ราย (เพิ่มขึ้น 622 ราย) มีผู้เสียชีวิตสะสม 5 ราย

ส่วนผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการดูแลรักษามีทั้งหมด 6,061 ราย เป็นการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 844 ราย แบ่งเป็นคนไทย 521 ราย ต่างด้าว 323 ราย อยู่ในสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ 5,217 ราย เป็นต่างด้าวทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา มีการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนทั้งสิ้น 6,003 ราย ได้รับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่ม 5,669 ราย รวมจำนวนการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนนับตั้งแต่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากตลาดกลางกุ้งเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 162,432 ราย ได้รับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมแล้ว 151,324 ราย มีผลเป็นบวก (พบเชื้อ) รวม 12,907 ราย เป็นคนไทย 1,248 ราย ต่างด้าว 11,659 ราย