ฉุดไม่อยู่! ป่วยโควิด-19 ทั่วโลกทะลุ 102 ล้านราย ตายแล้วกว่า 2.2 ล้านราย

เว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานตัวเลขผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก อยู่ที่ 102,027,558 ราย เพิ่มขึ้น 620,116 ราย มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลก 2,200,698 ราย เพิ่มขึ้น 17,776 ราย มีจำนวนผู้ที่หายป่วย 73,857,009 รายสำหรับประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ 26,338,607 ราย อินเดีย 10,720,971 ราย บราซิล 9,060,786 ราย รัสเซีย 3,793,810 ราย อังกฤษ 3,743,734 ราย ฝรั่งเศส 3,130,629 ราย สเปน 2,792,360 ราย อิตาลี 2,515,507 ราย ตุรกี 2,457,118 ราย เยอรมนี 2,194,545 ราย ส่วนประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 16,221 ราย