โควิด สมุทรสาคร หยุดไม่อยู่ ติดเชื้อพุ่ง 914 ราย สะสมแล้ว 6,555 ราย

เจ๊งแน่! สมุทรสาคร ลามไม่หยุด พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 914 ราย แบ่งเป็นคนไทย 119 คน ต่างด้าว 795 ราย ทำยอดสะสมจังหวัดพุ่งไป 6,555 รายเมื่อวันที่ 25 ม.ค.64 จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยยอดล่าสุดเมื่อเวลา 17.00 น. จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 914 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 844 ราย เป็นคนไทยจำนวน 84 ราย แรงงานต่างด้าว 760 ราย ที่เหลือ เป็นผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพยาบาล 70 ราย เป็นคนไทย 35 ราย และแรงงานต่างด้าว 35 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 6,555 ราย ขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษาอีก 232 ราย แรงงานต่างด้าว 235 ราย และเฝ้าสังเกตอาการอีก 2,551 ราย และในส่วนที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 911 ราย และต่างด้าว 307 ราย ด้านผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถให้กลับบ้านได้รวม 2,317 ราย เป็นคนไทย 182 ราย และคนต่างด้าวรวม 2,135 ราย นอกจากนี้ ยอดผู้เสียชีวิตยังคงเดิมจำนวน 2 ราย.