นายกฯ ไม่ขัด ไฟเขียวเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด 19 ได้ ย้ำต้องขึ้นทะเบียนกับ อย.

วันที่ 24 มกราคม 2564 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้เอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนโควิด 19 ได้ โดยขอให้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนวัคซีนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ถูกต้อง


           โดยหลังจากการขึ้นทะเบียนวัคซีน ทาง อย. จะพิจารณาตรวจสอบวัคซีนที่จะขอนำเข้า ซึ่งต้องได้รับการประเมินก่อนนำไปใช้จริง ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีน ว่าเหมาะสมกับคนไทยหรือไม่

           ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนจะต้องแสดงข้อมูลเอกสารหลักฐาน เพื่อประเมินคุณสมบัติของวัคซีนทั้ง 3 ด้าน โดยทาง อย. ได้ระดมเพิ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาร่วมพิจารณา เพื่อให้สามารถอนุมัติวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด

 ส่วนการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ อีกทั้งวัคซีนที่มีอยู่เพิ่งเสร็จจากงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละบริษัท ดังนั้น การนำเข้าวัคซีนต้องมั่นใจว่าเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน และมีประสิทธิผล เนื่องจากวัคซีนที่ อย. รับขึ้นทะเบียน เป็นวัคซีนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ที่จะต้องมีระบบการกำกับติดตาม เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้อย่างต่อเนื่อง