โควิด19สมุทรสาคร

โควิด-19: สมุทรสาครทะลุ 821 ราย เตรียมล็อคดาวน์ประเทศ !!

December 21, 2020

จากการที่โควิด-19 ระบาดที่ตลาดกุ้งสมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 328 ราย รวมผู้ติดเชื้อโควิดตอนนี้ รวม 821 ราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจประกาศล็อกดาวน์ในพื้นที่หลายจังหวัดหรือล็อกดาวน์ทั้งประเทศ  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวเมื่อเวลา 11.30 น. ว่าผู้บริหาร สธ. ได้รายงานสถานการณ์การระบาดจากกรณีตลาดกุ้งที่ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ในนายกฯ รับทราบแล้ว ซึ่งนายกฯ ได้สั่งการให้ สธ. ทบทวนหลักเกณฑ์และตัวเลขการระบาดเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจว่าจะต้องมีการล็อกดาวน์ในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากสมุทรสาคร หรือล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือไม่ นพ. ทวีศิลป์อธิบายว่าขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประกาศล็อกดาวน์ในจังหวัดของตัวเองได้โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ แต่หากจำเป็นต้องมีการล็อกดาวน์ในหลายจังหวัดหรือทั้งประเทศ ต้องมีหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา “ตอนนี้ยังไม่ได้มี (การประกาศล็อกดาวน์) นะครับ…ท่าน (นายกฯ ) ให้เตรียมการ หลักเกณฑ์ในการที่จะปิดหลายจังหวัดและทั้งประเทศ […]

Readmore
Covid19

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

December 17, 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัยของข้าราชการและลูกจ้างเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้านสุขอนามัย และด้านการปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สตง. จะพิจารณายกระดับมาตรการ ให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสอดคล้องกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป

Readmore
ยาต้านไวรัส-covid-19

ยาต้านไวรัส COVID – 19

December 17, 2020

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ทั่วโลกกำลังคิดค้นและผลิตยาที่ช่วยต้านไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะ แม้ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยาตัวใดที่ใช้รักษาได้โดยตรง แต่หลายประเทศได้ทดลองนำยารักษาโรคอื่นที่มีความใกล้เคียงกันมาใช้รักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 กันอยู่ “กรณียาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 เดิมมียาฟาวิพิราเวียร์ อยู่ในประเทศไทยประมาณ 5,000 เม็ด ภายหลังประเทศจีนได้บริจาคเพิ่มมาอีก 2,000 เม็ด และประเทศไทยเองได้ทำการสั่งซื้อเข้ามาอีกประมาณ 40,000 เม็ด เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า จากสถิติผู้ป่วยภายในประเทศจีนมีจำนวนร้อยละ 80 เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเบา ร้อยละ 20 คือผู้ป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล และอีกร้อยละ 5 เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก คณะกรรมการที่ดูแลการรักษาก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ยาในการรักษาที่ไม่ใช่เพียงการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เท่านั้น แต่มีการใช้ยาอย่างอื่นร่วมด้วย ซึ่งขณะนี้ทางทีมคณะทำงานกำลังทำผังการดำเนินการอยู่ ยาที่ได้มาจำนวน 50,000 เม็ด เป็นการกระจายไปใช้ตามความเสี่ยงตามแต่ละพื้นที่ จากข้อมูลในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยจำนวน 30 ราย อยู่ในการรักษาของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยาก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็สามารถหมุนเวียนไปใช้ตามพื้นที่ต่างๆได้เช่นกัน อย่างเช่นกรณีของหน้ากากอนามัย ทางกรมการแพทย์เองก็ไม่ได้มีมาก แต่เราใช้มาตรการในการปรับทรัพยากรเพื่อใช้ร่วมกัน” นพ.ณรงค์ กล่าว นอกจากนี้ นพ.ณรงค์กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับยาตัวนี้มาจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น โดยมีข่าวดีว่าประเทศจีนมีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคลดลง จีนเองก็จะมีทรัพยากรมากขึ้น […]

Readmore