เกี่ยวกับเรา

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย

ดังนั้นเราจึงจะคอยอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ยาต้านไวรัส Covid-19 มาตราการป้องกันโรคระบาดโคโรน่า การทดลองวัคซีนและยารักษาโรคโควิด19 อัพเดตข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อ การแพร่เชื้อ แนะวิธีเฝ้าระวังตัวจากโรคโควิด19 ให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่างรวดเร็ว เพื่อนที่จะคอยป้องกันตัวและเตรียมรับมือกับไวรัสโคโรน่า